Skip to main content

Právo, online marketing a iracionální faktory

By E-commerce, Internetové právo, Online marketing No Comments

V recenzovaném časopise Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jurisprudence, vydávaným ve spolupráci s Wolters Kluwer, mi vyšel článek s támatem Právo, online marketing a iracionální faktory, jehož cílem je poskytnout kritický pohled na současnou právní regulaci online reklamy a vybraných praktik online marketingu v České republice, a to v kontextu hojně využívaných poznatků psychologie a behaviorální ekonomiky.

Článek je nyní bezplatně k dispozici v právním systému ASPI nakladatelství Wolters Kluver a uveřejňuji jej v původním znění i níže.

Read More

[KONCEPT] Pravidla pro rekreační létání s drony v České republice – teorie, praxe a kritika současného přístupu

By Nezařazené 2 Comments

Pravidla pro létání s dronyS ohledem na zásadu neznalost zákona neomlouvá musí každý pilot dronu (tj. i ten amatérský) znát právní pravidla letového provozu, která na něj dopadají. Po nastudování příslušných právních předpisů odpovídám na otázku jak (popř. zda) může pilot se svým dronem legálně rekreačně létat na území České republiky. Read More

Adware a jeho právní regulace

By Softwarové právo No Comments

Pojem adware je zkratkou slovního spojení „advertising supported software” (software podporující reklamu) a rozumíme jím softwarové produkty, které jsou do počítače nainstalovány bez vědomí uživatele jako jakýsi přílepek při instalaci jiného, užitečného a zpravidla freewarového softwaru (např. addony a pluginy internetových prohlížečů). Zjednodušeně lze tedy říci, že uživatel současně se softwarem, který chce, nainstaluje i software, o který zájem nemá. Jak je to ale s právní regulací? A je vůbec nějaká? Nad tím se zamýšlím v tomto článku, a to včetně rozboru již proběhlých či probíhajících řízení ve Spojených státech a v Německu. Read More

Ke zneužívání spotřebitelova práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu

By E-commerce No Comments

zneužívání práva odstoupit od smlouvyVzhledem k tomu, že v praxi bohužel nejsou případy, kdy spotřebitelé např. před dovolenou zakoupí v e-shopu drahý fotoaparát a po dovolené jej zase vrátí, dovolávajíc se přitom svého práva odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu (§ 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 OZ), nikterak ojedinělé, zamýšlím se nad tím, zdali lze takovéto jednání považovat za právem aprobované či nikoliv.[1]

Read More